open access

Vol 68, Supp. VI (2010)
Other
Published online: 2010-12-31
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Uaktualnienie wytycznych ESC dotyczących stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca - 2010.
Uaktualnienie wytycznych ESC z 2008 roku dotyczących rozpoznawania, leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca oraz wytycznych ESC z 2007 roku dotyczących stymulacji i resynchronizacji serca.
Opracowane przy szczególnym udziale HFA (Heart Failure Association) i EHRA (European Heart Rhythm Association)

Autorzy/członkowie Grupy Roboczej: Kenne Dickstein, przewodniczący (Norwegia), Panos E. Vardas, przewodniczący (Grecja), Angelo Auricchio (Szwajcaria), Jean-Claude Daubert (Francja), Cecilia Linde (Szwecja), John McMurray (Wielka Brytania), Piotr Ponikowski (Polska), Silvia Giuliana Priori (Włochy), Richard Sutton (Wielka Brytania), Dirk J. van Veldhuisen (Holandia)

open access

Vol 68, Supp. VI (2010)
Other
Published online: 2010-12-31
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation

Keywords

wytyczne; niewydolność serca; urządzenia; resynchronizacja serca; stymulacja dwukomorowa; implantowany kardiowerter-defibrylator; urządzenie do wspomagania lewej komory; CRT; CRT-P; CRT-D; ICD; LVAD

About this article
Title

Uaktualnienie wytycznych ESC dotyczących stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca - 2010.
Uaktualnienie wytycznych ESC z 2008 roku dotyczących rozpoznawania, leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca oraz wytycznych ESC z 2007 roku dotyczących stymulacji i resynchronizacji serca.
Opracowane przy szczególnym udziale HFA (Heart Failure Association) i EHRA (European Heart Rhythm Association)

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 68, Supp. VI (2010)

Pages

475-486

Published online

2010-12-31

Keywords

wytyczne
niewydolność serca
urządzenia
resynchronizacja serca
stymulacja dwukomorowa
implantowany kardiowerter-defibrylator
urządzenie do wspomagania lewej komory
CRT
CRT-P
CRT-D
ICD
LVAD

Authors

Autorzy/członkowie Grupy Roboczej: Kenne Dickstein
przewodniczący (Norwegia)
Panos E. Vardas
przewodniczący (Grecja)
Angelo Auricchio (Szwajcaria)
Jean-Claude Daubert (Francja)
Cecilia Linde (Szwecja)
John McMurray (Wielka Brytania)
Piotr Ponikowski (Polska)
Silvia Giuliana Priori (Włochy)
Richard Sutton (Wielka Brytania)
Dirk J. van Veldhuisen (Holandia)

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl