open access

Vol 68, Supp. VIII (2010)
Other
Published online: 2011-02-15
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rewaskularyzacji m

open access

Vol 68, Supp. VIII (2010)
Other
Published online: 2011-02-15
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation

Keywords

niepowlekany stent metalowy; pomostowanie tętnic wieńcowych; choroba wieńcowa; stent uwalniający lek; EuroSCORE; wytyczne; heart team (wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujących się chorobami serca); zawał serca

About this article
Title

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 68, Supp. VIII (2010)

Pages

569-638

Published online

2011-02-15

Keywords

niepowlekany stent metalowy
pomostowanie tętnic wieńcowych
choroba wieńcowa
stent uwalniający lek
EuroSCORE
wytyczne
heart team (wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujących się chorobami serca)
zawał serca

Authors

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rewaskularyzacji m

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl