open access

Vol 69, Supp. V (2011)
Other
Published online: 2011-12-28
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa ST

open access

Vol 69, Supp. V (2011)
Other
Published online: 2011-12-28
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation

Keywords

ostre zespoły wieńcowe; angioplastyka; kwas acetylosalicylowy; biwalirudyna; pomostowanie aortalno-wieńcowe; ból w klatce piersiowej; klopidogrel; cukrzyca; enoksaparyna; European Society of Cardiology; fondaparynuks; wytyczne; heparyna; zawał serca

About this article
Title

Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 69, Supp. V (2011)

Pages

203-270

Published online

2011-12-28

Keywords

ostre zespoły wieńcowe
angioplastyka
kwas acetylosalicylowy
biwalirudyna
pomostowanie aortalno-wieńcowe
ból w klatce piersiowej
klopidogrel
cukrzyca
enoksaparyna
European Society of Cardiology
fondaparynuks
wytyczne
heparyna
zawał serca

Authors

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa ST

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl