open access

Vol 63, No 10 (2005)
Other
Published online: 2005-10-21
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Evidence-based cardiology
ASCOT Study confirms the benefit of new classes of hypotensive drugs

Tomasz Pasierski
Kardiol Pol 2005;63(10):438-440.

open access

Vol 63, No 10 (2005)
Other
Published online: 2005-10-21
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Niniejszym artykułem otwieramy nowy dział w Kardiologii Polskiej: Kardiologia oparta na faktach. Niedługo minie 50 lat od ogłoszenia (w 1947 r.) wyników pierwszego badania klinicznego z randomizacją, w którym wykazano skuteczność streptomycyny w leczeniu gruźlicy płuc. Od tej pory badania kliniczne z randomizacją, których metodologia jest wciąż doskonalona, stały się głównym narzędziem badawczym medycyny. Pozwalaja one ocenić skuteczność nie tylko leczenia farmakologicznego, lecz również metod diagnostycznych. Ich interpretacja rzadko jest jednak jednoznaczna i jest przedmiotem zażartych dyskusji. Chcąc zapewnić czytelnikom-kardiologom maksymalnie obiektywną prezentację wyników tych badań, otwieramy nowy dział. Zachęcamy wszystkich do nadsyłania krótkich streszczeń opublikowanych artykułów do redaktora działu pod adres tpasierski@csk-spzoz.waw.pl. Wszystkie doniesienia będziemy zamieszczali na bieżąco w ukazującym się od kilku miesięcy na stronie internetowej PTK dziale Journal Watch, a najciekawsze z nich w rozwiniętej formie zamieścimy w Kardiologii Polskiej. Artykuły zamieszczane w tym dziale chcemy traktować jako zaproszenie do dyskusji ze strony Czytelników Kardiologii Polskiej, a najciekawsze głosy postaramy się szybko wydrukować. redaktor działu prof. Tomasz Pasierski redaktor naczelny prof. Piotr Kułakowski

Abstract

Niniejszym artykułem otwieramy nowy dział w Kardiologii Polskiej: Kardiologia oparta na faktach. Niedługo minie 50 lat od ogłoszenia (w 1947 r.) wyników pierwszego badania klinicznego z randomizacją, w którym wykazano skuteczność streptomycyny w leczeniu gruźlicy płuc. Od tej pory badania kliniczne z randomizacją, których metodologia jest wciąż doskonalona, stały się głównym narzędziem badawczym medycyny. Pozwalaja one ocenić skuteczność nie tylko leczenia farmakologicznego, lecz również metod diagnostycznych. Ich interpretacja rzadko jest jednak jednoznaczna i jest przedmiotem zażartych dyskusji. Chcąc zapewnić czytelnikom-kardiologom maksymalnie obiektywną prezentację wyników tych badań, otwieramy nowy dział. Zachęcamy wszystkich do nadsyłania krótkich streszczeń opublikowanych artykułów do redaktora działu pod adres tpasierski@csk-spzoz.waw.pl. Wszystkie doniesienia będziemy zamieszczali na bieżąco w ukazującym się od kilku miesięcy na stronie internetowej PTK dziale Journal Watch, a najciekawsze z nich w rozwiniętej formie zamieścimy w Kardiologii Polskiej. Artykuły zamieszczane w tym dziale chcemy traktować jako zaproszenie do dyskusji ze strony Czytelników Kardiologii Polskiej, a najciekawsze głosy postaramy się szybko wydrukować. redaktor działu prof. Tomasz Pasierski redaktor naczelny prof. Piotr Kułakowski
Get Citation
About this article
Title

Evidence-based cardiology
ASCOT Study confirms the benefit of new classes of hypotensive drugs

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 63, No 10 (2005)

Pages

438-440

Published online

2005-10-21

Bibliographic record

Kardiol Pol 2005;63(10):438-440.

Authors

Tomasz Pasierski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl