open access

Vol 63, Supp. IV (2005)
Other
Published online: 2006-01-10
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Stężenie homocysteiny w surowicy krwi - nowego czynnika ryzyka wieńcowego - u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ

Andrzej Tykarski, Anna Posadzy-Małaczyńska, Stefan Rywik, Bogdan Jasiński, Wojciech Drygas, Bogdan Wyrzykowski, Krystyna Kozakiewicz, Katarzyna Pająk

open access

Vol 63, Supp. IV (2005)
Other
Published online: 2006-01-10
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Stężenie homocysteiny w surowicy krwi - nowego czynnika ryzyka wieńcowego - u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 63, Supp. IV (2005)

Published online

2006-01-10

Authors

Andrzej Tykarski
Anna Posadzy-Małaczyńska
Stefan Rywik
Bogdan Jasiński
Wojciech Drygas
Bogdan Wyrzykowski
Krystyna Kozakiewicz
Katarzyna Pająk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl