open access

Vol 64, No 3 (2006)
Other
Published online: 2006-03-29
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

ESC statement
Postępowanie z chorymi po operacjach zastawek serca Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Eric G. Butchart, Christa Gohlke-Bärwolf, Manuel J. Antunes, Pilar Tornos, Raffaele De Caterina, Bertrand Cormier, Bernard Prendergast, Bernard Iung, Hans Bjornstad, Catherine Leport, Roger J.C. Hall, Alec Vahanian
Kardiol Pol 2006;64(3):282-294.

open access

Vol 64, No 3 (2006)
Other
Published online: 2006-03-29
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Co roku w Europie przeprowadza się ok. 50 000 zabiegów wszczepienia sztucznych zastawek serca i prawie tyle samo zabiegów naprawczych. Poprzednie zalecenia ESC dotyczące postępowania po operacjach zastawek serca opublikowano w 1995 r. Ich przedmiotem była jednak tylko profilaktyka przeciwzakrzepowa [1]. Zalecenia amerykańskie, szerzej omawiające zagadnienia diagnostyki i leczenia chorób zastawkowych, ogłoszono drukiem w 1998 r., jednak poświęcono w nich stosunkowo niewiele uwagi postępowaniu z chorymi po zabiegach kardiochirurgicznych [2]. Poniższy dokument stanowi wspólne stanowisko komitetu redakcyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele następujących trzech grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: ds. zastawkowych wad serca, ds. zakrzepicy oraz ds. rehabilitacji i fizjologii wysiłku fizycznego. W przypadku większości zagadnień związanych z postępowaniem po zabiegach na zastawkach niemożliwe jest oparcie się na wynikach badań klinicznych z randomizacją czy metaanalizach, ponieważ badań takich praktycznie nie prowadzono. Bardzo nieliczne próby kliniczne z randomizacją są mało przydatne w odniesieniu do szerokiej grupy chorych, ponieważ oceniano w nich bardzo wyselekcjonowane populacje chorych o małej liczebności, a różnorodność metodologii i charakterystyki grup badanych sprawia, że ich metaanaliza jest niemożliwa. Dlatego też prezentowane zalecenia prawie w całości opierają się na wynikach badań bez randomizacji oraz odpowiednich badaniach w naukach podstawowych.

Abstract

Co roku w Europie przeprowadza się ok. 50 000 zabiegów wszczepienia sztucznych zastawek serca i prawie tyle samo zabiegów naprawczych. Poprzednie zalecenia ESC dotyczące postępowania po operacjach zastawek serca opublikowano w 1995 r. Ich przedmiotem była jednak tylko profilaktyka przeciwzakrzepowa [1]. Zalecenia amerykańskie, szerzej omawiające zagadnienia diagnostyki i leczenia chorób zastawkowych, ogłoszono drukiem w 1998 r., jednak poświęcono w nich stosunkowo niewiele uwagi postępowaniu z chorymi po zabiegach kardiochirurgicznych [2]. Poniższy dokument stanowi wspólne stanowisko komitetu redakcyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele następujących trzech grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: ds. zastawkowych wad serca, ds. zakrzepicy oraz ds. rehabilitacji i fizjologii wysiłku fizycznego. W przypadku większości zagadnień związanych z postępowaniem po zabiegach na zastawkach niemożliwe jest oparcie się na wynikach badań klinicznych z randomizacją czy metaanalizach, ponieważ badań takich praktycznie nie prowadzono. Bardzo nieliczne próby kliniczne z randomizacją są mało przydatne w odniesieniu do szerokiej grupy chorych, ponieważ oceniano w nich bardzo wyselekcjonowane populacje chorych o małej liczebności, a różnorodność metodologii i charakterystyki grup badanych sprawia, że ich metaanaliza jest niemożliwa. Dlatego też prezentowane zalecenia prawie w całości opierają się na wynikach badań bez randomizacji oraz odpowiednich badaniach w naukach podstawowych.
Get Citation

Keywords

zastawki serca; leczenie chirurgiczne; obserwacja; rehabilitacja; leczenie przeciwzakrzepowe; zakrzepica; zatorowość; zapalenie wsierdzia; hemoliza; ciąża

About this article
Title

ESC statement
Postępowanie z chorymi po operacjach zastawek serca Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 64, No 3 (2006)

Pages

282-294

Published online

2006-03-29

Bibliographic record

Kardiol Pol 2006;64(3):282-294.

Keywords

zastawki serca
leczenie chirurgiczne
obserwacja
rehabilitacja
leczenie przeciwzakrzepowe
zakrzepica
zatorowość
zapalenie wsierdzia
hemoliza
ciąża

Authors

Eric G. Butchart
Christa Gohlke-Bärwolf
Manuel J. Antunes
Pilar Tornos
Raffaele De Caterina
Bertrand Cormier
Bernard Prendergast
Bernard Iung
Hans Bjornstad
Catherine Leport
Roger J.C. Hall
Alec Vahanian

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl