open access

Vol 65, No 11 (2007)
Other
Published online: 2007-11-21
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Special article
Management of cardiovascular risk in the peri-menopausal woman – a consensus statement of European cardiologists and gynaecologists

Peter Collins, Guiseppe Rosano, Catherine Casey, Caroline Daly, Marco Gambacciani, Peyman Hadji, Risto Kaaja, Tomi Mikkola, Santiago Palacios, Richard Preston, Tabassome Simon, John Stevenson, Marco Stramba-Badiale
Kardiol Pol 2007;65(11):1331-1346.

open access

Vol 65, No 11 (2007)
Other
Published online: 2007-11-21
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Kontrola ryzyka chorób układu krążenia u kobiet jest niezadowalająca, szczególnie w okresie okołomenopauzalnym, kiedy zwiększa się ich narażenie na kliniczne zdarzenia sercowo-naczyniowe. Między kobietami i mężczyznami istnieją wyraźne różnice w zakresie epidemiologii, objawów, diagnostyki, progresji i rokowania, a także kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego. Podstawowe czynniki ryzyka u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które należy zwalczać, to nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, otyłość oraz pozostałe zaburzenia tworzące zespół metaboliczny. Konieczne jest też zapobieganie, a w razie wystąpienia ścisła kontrola cukrzycy. Szczególnie duże znaczenie jako czynnik ryzyka ma nadciśnienie tętnicze, a jego redukcja jest kluczowym elementem terapii. Hormonalną terapię zastępczą (HTZ) uznaje się za „złoty standard” leczenia zmniejszającego uciążliwe objawy naczynioruchowe w okresie menopauzy, jednak wyniki badania Women’s Health Initiative (WHI) zrodziły obawy przed jej niekorzystnym wpływem na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dlatego też nie należy zalecać stosowania HTZ jako metody profilaktyki chorób układu krążenia. Nie wiadomo, czy obserwacje z WHI dotyczące starszych kobiet po menopauzie można odnieść do młodszych kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Coraz powszechniej uznaje się jednak, że HTZ nie jest odpowiednim sposobem leczenia u starszych kobiet po menopauzie, u których nie występują już związane z nią objawy. Zarówno przed ginekologami, jak i przed specjalistami zajmującymi się chorobami układu krążenia staje ważne zadanie, polegające na wyłonieniu tych kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które są szczególnie zagrożone wystąpieniem patologii sercowo-naczyniowych i zgonami z tego powodu. Powinni oni pracować zespołowo, stawiając sobie za cel identyfikację i zwalczanie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze.

Abstract

Kontrola ryzyka chorób układu krążenia u kobiet jest niezadowalająca, szczególnie w okresie okołomenopauzalnym, kiedy zwiększa się ich narażenie na kliniczne zdarzenia sercowo-naczyniowe. Między kobietami i mężczyznami istnieją wyraźne różnice w zakresie epidemiologii, objawów, diagnostyki, progresji i rokowania, a także kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego. Podstawowe czynniki ryzyka u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które należy zwalczać, to nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, otyłość oraz pozostałe zaburzenia tworzące zespół metaboliczny. Konieczne jest też zapobieganie, a w razie wystąpienia ścisła kontrola cukrzycy. Szczególnie duże znaczenie jako czynnik ryzyka ma nadciśnienie tętnicze, a jego redukcja jest kluczowym elementem terapii. Hormonalną terapię zastępczą (HTZ) uznaje się za „złoty standard” leczenia zmniejszającego uciążliwe objawy naczynioruchowe w okresie menopauzy, jednak wyniki badania Women’s Health Initiative (WHI) zrodziły obawy przed jej niekorzystnym wpływem na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dlatego też nie należy zalecać stosowania HTZ jako metody profilaktyki chorób układu krążenia. Nie wiadomo, czy obserwacje z WHI dotyczące starszych kobiet po menopauzie można odnieść do młodszych kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Coraz powszechniej uznaje się jednak, że HTZ nie jest odpowiednim sposobem leczenia u starszych kobiet po menopauzie, u których nie występują już związane z nią objawy. Zarówno przed ginekologami, jak i przed specjalistami zajmującymi się chorobami układu krążenia staje ważne zadanie, polegające na wyłonieniu tych kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które są szczególnie zagrożone wystąpieniem patologii sercowo-naczyniowych i zgonami z tego powodu. Powinni oni pracować zespołowo, stawiając sobie za cel identyfikację i zwalczanie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze.
Get Citation

Keywords

kardiologia; profilaktyka chorób układu krążenia; ryzyko sercowo-naczyniowe; ginekologia; hormony; nadciśnienie; menopauza; zespół metaboliczny

About this article
Title

Special article
Management of cardiovascular risk in the peri-menopausal woman – a consensus statement of European cardiologists and gynaecologists

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 65, No 11 (2007)

Pages

1331-1346

Published online

2007-11-21

Bibliographic record

Kardiol Pol 2007;65(11):1331-1346.

Keywords

kardiologia
profilaktyka chorób układu krążenia
ryzyko sercowo-naczyniowe
ginekologia
hormony
nadciśnienie
menopauza
zespół metaboliczny

Authors

Peter Collins
Guiseppe Rosano
Catherine Casey
Caroline Daly
Marco Gambacciani
Peyman Hadji
Risto Kaaja
Tomi Mikkola
Santiago Palacios
Richard Preston
Tabassome Simon
John Stevenson
Marco Stramba-Badiale

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl