open access

Vol 65, No 2 (2007)
Other
Published online: 2007-02-23
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

In Poland
Rekomendacje Zespołu Roboczego Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dotyczące opieki kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a i Beckera oraz prewencji kardiomiopatii u kobiet, nosicielek mutacji DMD/BMD (matek i sióstr chorych z dystrofinopatiami)

Jarosław Drożdż, Władysław Sinkiewicz, Jacek S. Dubiel, Krzysztof J. Filipiak, Michał Wierzchowiecki, Grzegorz Opolski
Kardiol Pol 2007;65(2):223-228.

open access

Vol 65, No 2 (2007)
Other
Published online: 2007-02-23
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

In Poland
Rekomendacje Zespołu Roboczego Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dotyczące opieki kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a i Beckera oraz prewencji kardiomiopatii u kobiet, nosicielek mutacji DMD/BMD (matek i sióstr chorych z dystrofinopatiami)

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 65, No 2 (2007)

Pages

223-228

Published online

2007-02-23

Bibliographic record

Kardiol Pol 2007;65(2):223-228.

Authors

Jarosław Drożdż
Władysław Sinkiewicz
Jacek S. Dubiel
Krzysztof J. Filipiak
Michał Wierzchowiecki
Grzegorz Opolski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl