open access

Vol 67, No 10 (2009)
Other
Published online: 2009-10-29
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Cardiac rehabilitation
Quality of life SF-36 questionnaire – the Polish version

Jan Tylka, Ryszard Piotrowicz
Kardiol Pol 2009;67(10):1166-1169.

open access

Vol 67, No 10 (2009)
Other
Published online: 2009-10-29
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Szanowni Państwo,
nadrzędnym celem wszelkich poczynań medycznych jest ratowanie życia i jego wydłużanie. Nie mniej ważnym jest czynienie tego życia lepszym, radośniejszym, dającym satysfakcję we wszelkich sferach dostępnych dla ludzkiej aktywności. W badaniach naukowych zwykło się to zawierać w pojęciu „jakość życia”. Myślę, że zainteresuje Państwa publikacja popularnego kwestionariusza oceny jakości życia SF-36 wraz z krótkim komentarzem prof. Jana Tylki, konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej. Ponieważ, moim zdaniem, nie istnieje powszechnie akceptowany i dostępny sposób oceny jakości życia opracowany dla populacji polskiej, oczekuję na komentarze i propozycje dotyczące tego zagadnienia.

Abstract

Szanowni Państwo,
nadrzędnym celem wszelkich poczynań medycznych jest ratowanie życia i jego wydłużanie. Nie mniej ważnym jest czynienie tego życia lepszym, radośniejszym, dającym satysfakcję we wszelkich sferach dostępnych dla ludzkiej aktywności. W badaniach naukowych zwykło się to zawierać w pojęciu „jakość życia”. Myślę, że zainteresuje Państwa publikacja popularnego kwestionariusza oceny jakości życia SF-36 wraz z krótkim komentarzem prof. Jana Tylki, konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej. Ponieważ, moim zdaniem, nie istnieje powszechnie akceptowany i dostępny sposób oceny jakości życia opracowany dla populacji polskiej, oczekuję na komentarze i propozycje dotyczące tego zagadnienia.
Get Citation
About this article
Title

Cardiac rehabilitation
Quality of life SF-36 questionnaire – the Polish version

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 67, No 10 (2009)

Pages

1166-1169

Published online

2009-10-29

Bibliographic record

Kardiol Pol 2009;67(10):1166-1169.

Authors

Jan Tylka
Ryszard Piotrowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl