open access

Vol 67, No 12 (2009)
Other
Published online: 2009-12-30
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Angiogramm of the month
Application of paclitaxel-eluting balloon DIOR in percutaneous treatment of restenosis in bare metal stents - a case report

Radosław Kręcki, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak, Jan Z. Peruga
Kardiol Pol 2009;67(12):1406-1409.

open access

Vol 67, No 12 (2009)
Other
Published online: 2009-12-30
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Zjawisko restenozy w stencie jest jedną z najczęstszych przyczyn reinterwencji w leczeniu miażdżycy tętnic wieńcowych metodą przezskórną (PTCA). Przedstawiamy przypadek 78-letniej pacjentki z rozlaną restenozą po 6 miesiącach od implantacji stentów metalowych do gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej (LAD), przyjętej do Kliniki w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST, leczonej przy użyciu cewnika balonowego DIOR (Eurocor GmbH, Bonn) uwalniającego paklitaksel.

Abstract

Zjawisko restenozy w stencie jest jedną z najczęstszych przyczyn reinterwencji w leczeniu miażdżycy tętnic wieńcowych metodą przezskórną (PTCA). Przedstawiamy przypadek 78-letniej pacjentki z rozlaną restenozą po 6 miesiącach od implantacji stentów metalowych do gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej (LAD), przyjętej do Kliniki w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST, leczonej przy użyciu cewnika balonowego DIOR (Eurocor GmbH, Bonn) uwalniającego paklitaksel.
Get Citation

Keywords

restenoza; angioplastyka balonowa; paklitaksel

About this article
Title

Angiogramm of the month
Application of paclitaxel-eluting balloon DIOR in percutaneous treatment of restenosis in bare metal stents - a case report

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 67, No 12 (2009)

Pages

1406-1409

Published online

2009-12-30

Bibliographic record

Kardiol Pol 2009;67(12):1406-1409.

Keywords

restenoza
angioplastyka balonowa
paklitaksel

Authors

Radosław Kręcki
Maria Krzemińska-Pakuła
Jarosław D. Kasprzak
Jan Z. Peruga

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl