open access

Vol 67, No 3 (2009)
Other
Published online: 2009-03-24
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

In Poland
Stanowisko Krajowego Nadzoru Kardiologicznego i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące specjalizacji z kardiologii, przedstawione na spotkaniu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia w dniu 25 lutego 2009 roku, w którym wzięła udział Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Grzegorz Opolski, Andrzej Rynkiewicz
Kardiol Pol 2009;67(3):357-357.

open access

Vol 67, No 3 (2009)
Other
Published online: 2009-03-24
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

In Poland
Stanowisko Krajowego Nadzoru Kardiologicznego i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące specjalizacji z kardiologii, przedstawione na spotkaniu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia w dniu 25 lutego 2009 roku, w którym wzięła udział Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 67, No 3 (2009)

Pages

357-357

Published online

2009-03-24

Bibliographic record

Kardiol Pol 2009;67(3):357-357.

Authors

Grzegorz Opolski
Andrzej Rynkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl