open access

Vol 67, No 8 (2009)
Other
Published online: 2009-09-09
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Cardiac rehabilitation
Safety and efficacy of cardiac rehabilitation following coronary revascularisation in patients with diabetes

Dominika Zielińska, Jerzy Bellwon, Anna Biernat, Antoni Toruński, Leszek Mierzejewski, Stanisław Bakuła
Kardiol Pol 2009;67(8):941-945.

open access

Vol 67, No 8 (2009)
Other
Published online: 2009-09-09
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Wstęp: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna (RK) jest rutynowym postępowaniem po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG), wydaje się jednak, że ryzyko związane z treningiem fizycznym u osób z cukrzycą jest podwyższone.
Cel: Porównanie możliwości, bezpieczeństwa i skuteczności RK po CABG u osób z cukrzycą i bez cukrzycy typu 2.
Metody: Do badania włączono 48 chorych poddanych RK po zabiegach CABG. Grupa badana (C) składała się z 18 osób (17 mężczyzn i jedna kobieta) w wieku 62 ± 7 lat, z cukrzycą typu 2. Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 chorych (23 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 62 ± 8 lat, bez cukrzycy. Wydolność fizyczną oceniano w próbie wysiłkowej wg zmodyfikowanego protokołu Bruce’a, pomiar nasilenia odczuć depresyjnych za pomocą kwestionariusza Becka. Czterotygodniowy program RK obejmował trening interwałowy na cykloergometrze, ćwiczenia oporowe, oddechowe, ogólnousprawniające, nordic walking, poradnictwo psychologiczne oraz edukację.
Wyniki: Wydolność fizyczna na początku rehabilitacji wynosiła 4,9 ± 1,3 MET w grupie C oraz 4,7 ± 1,3 MET w grupie K (p = 0,601). Po rehabilitacji wydolność wzrosła istotnie w obu grupach – do 7,5 ± 1,2 MET w grupie C (p < 0,001) oraz 7,2 ± 1,4 MET w grupie K (p < 0,001). Wartość spoczynkowej częstotliwości rytmu serca (HRrest) zmniejszyła się po rehabilitacji w grupie C 79 ± 8 vs 75 ± 13 min-1 (NS), a w grupie K istotnie 76 ± 10 vs 72 ± 10 min-1 (p < 0,01). Na początku i po rehabilitacji HRrest nie różniło się istotnie pomiędzy grupami. Spoczynkowe skurczowe ciśnienie tętnicze (SBPrest) istotnie wzrosło po rehabilitacji w grupie C 122 ± 15 vs 132 ± 15 mmHg (p < 0,05), a nieistotnie w grupie K 127 ± 16 vs 131 ± 16 mmHg. Nasilenie odczuć depresyjnych zmniejszyło się istotnie po RK w grupie C 9,5 ± 6,1 vs 3,2 ± 3,2 (p < 0,001) i w grupie K 13,2 ± 6,8 vs 4,2 ± 3,7 (p < 0,001).
Wnioski: U chorych na cukrzycę typu 2 po niepowikłanych zabiegach CABG można bezpiecznie przeprowadzić rehabilitację wg tego samego protokołu co u pacjentów bez cukrzycy. Obie grupy odnoszą podobne korzyści w zakresie poprawy wydolności fizycznej i zmniejszenia poziomu odczuć depresyjnych.

Abstract

Wstęp: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna (RK) jest rutynowym postępowaniem po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG), wydaje się jednak, że ryzyko związane z treningiem fizycznym u osób z cukrzycą jest podwyższone.
Cel: Porównanie możliwości, bezpieczeństwa i skuteczności RK po CABG u osób z cukrzycą i bez cukrzycy typu 2.
Metody: Do badania włączono 48 chorych poddanych RK po zabiegach CABG. Grupa badana (C) składała się z 18 osób (17 mężczyzn i jedna kobieta) w wieku 62 ± 7 lat, z cukrzycą typu 2. Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 chorych (23 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 62 ± 8 lat, bez cukrzycy. Wydolność fizyczną oceniano w próbie wysiłkowej wg zmodyfikowanego protokołu Bruce’a, pomiar nasilenia odczuć depresyjnych za pomocą kwestionariusza Becka. Czterotygodniowy program RK obejmował trening interwałowy na cykloergometrze, ćwiczenia oporowe, oddechowe, ogólnousprawniające, nordic walking, poradnictwo psychologiczne oraz edukację.
Wyniki: Wydolność fizyczna na początku rehabilitacji wynosiła 4,9 ± 1,3 MET w grupie C oraz 4,7 ± 1,3 MET w grupie K (p = 0,601). Po rehabilitacji wydolność wzrosła istotnie w obu grupach – do 7,5 ± 1,2 MET w grupie C (p < 0,001) oraz 7,2 ± 1,4 MET w grupie K (p < 0,001). Wartość spoczynkowej częstotliwości rytmu serca (HRrest) zmniejszyła się po rehabilitacji w grupie C 79 ± 8 vs 75 ± 13 min-1 (NS), a w grupie K istotnie 76 ± 10 vs 72 ± 10 min-1 (p < 0,01). Na początku i po rehabilitacji HRrest nie różniło się istotnie pomiędzy grupami. Spoczynkowe skurczowe ciśnienie tętnicze (SBPrest) istotnie wzrosło po rehabilitacji w grupie C 122 ± 15 vs 132 ± 15 mmHg (p < 0,05), a nieistotnie w grupie K 127 ± 16 vs 131 ± 16 mmHg. Nasilenie odczuć depresyjnych zmniejszyło się istotnie po RK w grupie C 9,5 ± 6,1 vs 3,2 ± 3,2 (p < 0,001) i w grupie K 13,2 ± 6,8 vs 4,2 ± 3,7 (p < 0,001).
Wnioski: U chorych na cukrzycę typu 2 po niepowikłanych zabiegach CABG można bezpiecznie przeprowadzić rehabilitację wg tego samego protokołu co u pacjentów bez cukrzycy. Obie grupy odnoszą podobne korzyści w zakresie poprawy wydolności fizycznej i zmniejszenia poziomu odczuć depresyjnych.
Get Citation

Keywords

cukrzyca; rehabilitacja kardiologiczna

About this article
Title

Cardiac rehabilitation
Safety and efficacy of cardiac rehabilitation following coronary revascularisation in patients with diabetes

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 67, No 8 (2009)

Pages

941-945

Published online

2009-09-09

Bibliographic record

Kardiol Pol 2009;67(8):941-945.

Keywords

cukrzyca
rehabilitacja kardiologiczna

Authors

Dominika Zielińska
Jerzy Bellwon
Anna Biernat
Antoni Toruński
Leszek Mierzejewski
Stanisław Bakuła

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl