open access

Vol 68, No 3 (2010)
Original articles
Published online: 2010-04-23
Submitted: 2012-12-28
Get Citation

Czynniki ryzyka zgonu pacjentów wymagających przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej po planowej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem krążenia pozaustrojowego

Hayrettin Tekumit, Kemal Uzun, Ali RIza Cenal, Cenk Tataroglu, Adil Polat, Esat Akinci
Kardiol Pol 2010;68(3):262-267.

open access

Vol 68, No 3 (2010)
Original articles
Published online: 2010-04-23
Submitted: 2012-12-28

Abstract

Wstęp: Do 36% pacjentów po przebytej operacji kardiochirurgicznej może wymagać przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). Umieralność w tej grupie sięga od 11% do 94%, co jest przyczyną poważnych dylematów klinicznych i etycznych.
Cel: Identyfikacja przed-, około- i pooperacyjnych czynników ryzyka zgonu u pacjentów wymagających przedłużonego pobytu na OIOM-ie po elektywnej izolowanej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Metody: Przeprowadzono retrospektywną ocenę danych klinicznych 137 chorych po elektywnej izolowanej operacji CABG z użyciem krążenia pozaustrojowego, których okres pobytu na OIOM-ie wyniósł ≥ 3 dni. Porównano przed-, około- i pooperacyjne cechy pacjentów, u których wystąpił zgon i którzy przeżyli, w celu zidentyfikowania czynników ryzyka zgonu. Wyniki: Analiza wieloczynnikowa wykazała, że cukrzyca (OR 3,62, 95% CI 1,07-12,26, p = 0,039), pooperacyjne zaburzenia czynności nerek (OR 3,86, 95% CI 1,26-11,75, p = 0,018), pooperacyjne zastosowanie wspomagania wewnątrzaortalnego (OR 3,47, 95% CI 1,01-13,24, p = 0,048), przedłużona intubacja (OR 3,90, 95% CI 1,19-12,69, p = 0,024) oraz reintubacja (OR 14,83, 95% CI 4,35–50,55, p = 0,001) były istotnymi i niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu.
Wnioski: W badaniu stwierdzono, że przedoperacyjna diagnoza cukrzycy oraz pooperacyjny zespół niewydolności wielonarządowej zmniejszały prawdopodobieństwo przeżycia pacjentów wymagających przedłużonego pobytu na OIOM-ie po elektywnej izolowanej operacji CABG z użyciem krążenia pozaustrojowego.

Abstract

Wstęp: Do 36% pacjentów po przebytej operacji kardiochirurgicznej może wymagać przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). Umieralność w tej grupie sięga od 11% do 94%, co jest przyczyną poważnych dylematów klinicznych i etycznych.
Cel: Identyfikacja przed-, około- i pooperacyjnych czynników ryzyka zgonu u pacjentów wymagających przedłużonego pobytu na OIOM-ie po elektywnej izolowanej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Metody: Przeprowadzono retrospektywną ocenę danych klinicznych 137 chorych po elektywnej izolowanej operacji CABG z użyciem krążenia pozaustrojowego, których okres pobytu na OIOM-ie wyniósł ≥ 3 dni. Porównano przed-, około- i pooperacyjne cechy pacjentów, u których wystąpił zgon i którzy przeżyli, w celu zidentyfikowania czynników ryzyka zgonu. Wyniki: Analiza wieloczynnikowa wykazała, że cukrzyca (OR 3,62, 95% CI 1,07-12,26, p = 0,039), pooperacyjne zaburzenia czynności nerek (OR 3,86, 95% CI 1,26-11,75, p = 0,018), pooperacyjne zastosowanie wspomagania wewnątrzaortalnego (OR 3,47, 95% CI 1,01-13,24, p = 0,048), przedłużona intubacja (OR 3,90, 95% CI 1,19-12,69, p = 0,024) oraz reintubacja (OR 14,83, 95% CI 4,35–50,55, p = 0,001) były istotnymi i niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu.
Wnioski: W badaniu stwierdzono, że przedoperacyjna diagnoza cukrzycy oraz pooperacyjny zespół niewydolności wielonarządowej zmniejszały prawdopodobieństwo przeżycia pacjentów wymagających przedłużonego pobytu na OIOM-ie po elektywnej izolowanej operacji CABG z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Get Citation

Keywords

przedłużony pobyt na OIOM-ie; CABG; umieralność

About this article
Title

Czynniki ryzyka zgonu pacjentów wymagających przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej po planowej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem krążenia pozaustrojowego

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 68, No 3 (2010)

Pages

262-267

Published online

2010-04-23

Bibliographic record

Kardiol Pol 2010;68(3):262-267.

Keywords

przedłużony pobyt na OIOM-ie
CABG
umieralność

Authors

Hayrettin Tekumit
Kemal Uzun
Ali RIza Cenal
Cenk Tataroglu
Adil Polat
Esat Akinci

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl