Editorial Team

Editor-in-Chief
 1. Anetta Undas Poland AffiliationInstytut Kardiologii UJ CM
Managing editor
 1. Gabriela Zwolińska
Associate editors
 1. Grzegorz Gajos Poland
 2. Maciej Lesiak Poland
 3. Maciej Sterliński Poland
 4. Katarzyna Stolarz-Skrzypek Poland
Past Editor-in-Chief
 1. Jerzy Jakubowski AffiliationRedaktor Naczelny
 2. Ryszard Fenigsen AffiliationRedaktor Naczelny
 3. Włodzimierz Januszewicz Poland
 4. Mariusz Stopczyk AffiliationRedaktor Naczelny
 5. Marek Sznajderman Poland
 6. Leszek Ceremużyński AffiliationRedaktor Naczelny
 7. Piotr Kułakowski Poland AffiliationPolskie Towarzystwo Kardiologiczne
 8. Krzysztof J. Filipiak Poland AffiliationI Katedra i Klinika Kardiologii WUM
Office manager
 1. Editor KP Poland
Statistical consultant
 1. Agata Smoleń
International Board of Editors
 1. Sevket Balta Turkey AffiliationGulhane Medical Faculty
 2. Eugene Braunwald United States
 3. Michel E. Bertrand France
 4. Gunter Breithardt Germany
 5. John A. Camm United Kingdom
 6. Gheorghe-Andrei Dan Romania AffiliationPast-President/ExC: International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy European HRA: Scientific Documents Committee Board European HRA: National Societies Committee EuroObservational Reseach Programe (EORP): AF Executive Committee Romanian Journal of internal Medicine- Chief Editor Professor of Cardiology and Internal Medicine Head Internal Medicine Clinic Head Cardiology Department Senior Researcher 1st dgr Colentina University Hospital Medicine Faculty University of Medicine “Carol Davila”-Bucharest Ro
 7. William J. McKenna United Kingdom
 8. Lionel Opie South Africa
 9. Eric Prystowsky United States
 10. Patrick Serruys Netherlands
 11. James Taylor United Kingdom
 12. Frans Van de Werf Belgium
 13. Salim Yusuf Canada
National Sceintific Board
 1. Andrzej Beręsewicz Poland AffiliationCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 2. Andrzej Bochenek Poland
 3. Grażyna Brzezińska-Rajszys Poland AffiliationThe Children's Memorial Healt Institute
 4. Andrzej Budaj Poland AffiliationPostdgraduate Medical School, Department of Cardiology, Grochowski Hospital
 5. Stefan Chłopicki Poland AffiliationZakład Farmakologii Doświadczalnej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. Andrzej Cieśliński Poland
 7. Barbara Cybulska Poland AffiliationInstytut Żywności i Żywienia
 8. Jarosław Drożdż Poland AffiliationKlinika Kardiologii I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytecki Szpital im S. Sterlinga
 9. Jacek S. Dubiel Poland
 10. Dariusz Dudek Poland AffiliationII Klinika Kardiologii Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ul. Kopernika 17 31 – 501 Kraków
 11. Robert J. Gil Poland AffiliationKlinika Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA
 12. Piotr Hoffman Poland AffiliationInstitute of Cardiology
 13. Zbigniew Kalarus Poland AffiliationSILESIAN CENTER FOR HEART DISEASES
 14. Jarosław Damian Kasprzak Poland AffiliationKatedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lodzi
 15. Zdzisława Kornacewicz-Jach Poland
 16. Maria Krzemińska-Pakuła Poland AffiliationW.S.Sz. im. Wł. Biegańskiego
 17. Bohdan Lewartowski Poland AffiliationDepartment of Clinical Physiology, Medical Center of Postgraduate Education
 18. Andrzej Lubiński Poland AffiliationKlinika Kardiologii Interwencyjnej Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, Łódź
 19. Bohdan Maruszewski Poland
 20. Przemysław Mitkowski Poland AffiliationUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 21. Krzysztof Narkiewicz Poland AffiliationMedical University of Gdansk
 22. Grzegorz Opolski Poland AffiliationI Katerdra i Klinika Kardiologii SPCSK WUM
 23. Tomasz Pasierski Poland AffiliationMiędzyleski Szpital Specjalistyczny
 24. Ryszard Piotrowicz Poland AffiliationInstytut Kardiologii
 25. Edyta Płońska-Gościniak Poland AffiliationPUM
 26. Piotr Podolec Poland AffiliationInstytut Kardiologii UJ CM Klinika Chorób Serca i Naczyń UM, Polska
 27. Lech Poloński Poland AffiliationŚląskie Centrum Chorób Serca, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM
 28. Piotr Ponikowski Poland AffiliationCardiology, Military Hospital
 29. Witold Rużyłło Poland AffiliationInstitute of Cardiology
 30. Andrzej Rynkiewicz Poland AffiliationI Katedra i Klinika Kardiologii
 31. Tomasz Siminiak Poland AffiliationUniwersytet Medyczny w Poznaniu Centrum Medyczne HCP
 32. Janina Stępińska Poland AffiliationInstytut Kardiologii
 33. Michał Tendera Poland Affiliation3 Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 34. Adam Ryszard Torbicki Poland AffiliationDept Chest Medicine, ITLD
 35. Wiesława Tracz Poland AffiliationKlinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 36. Maria Trusz-Gluza Poland
 37. Adam Witkowski Poland AffiliationDepartment of Interventional Cardiology and Angiology, Institute of Cardiology
 38. Jerzy Krzysztof Wranicz Poland AffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga w Łodzi, Klinika Elektrokardiologii
 39. Henryk Wysocki Poland AffiliationDEPARTMENT OF CARDIOLOGY & INTENSIVE THERAPY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
 40. Tomasz Zdrojewski Poland AffiliationGdański Uniwersytet Medyczny
 41. Marian Zembala Poland AffiliationSilesian Center for Heart Diseases Dept of Cardiac Surgery and Transplantation
Publishing Editor
 1. Joanna Niezgoda joanna.niezgoda@viamedica.pl Poland

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl